Ruční kalibrátory

Multifunkční kalibrátor DC V-A, OHM, RTD, TC, Kmitočet, Tlak

Funkce Rozsah Napájení Vlastnosti Velikost

DC napětí, DC proud, Odpor, TC, RTD, KMITOČET, PULZY, VYPÍNAČ

DCV -10m...110mV
DC mA 0...33mA
Odpor 0Ω...4kΩ
TC R/S/K/E/J/T/B/N
RTD Pt100/200/500/1000 Cu10/50
KMITOČET 1Hz...50kHz
PULZY 1...100000 cyklŮ
VYPINAČ 1Hz...50kHz

4x 1,5V AAA alkalická baterie

 

PŘESNOST
±0,01 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x základní přesnosti/°C (28°C)

ROZMĚR
206 x 97 x 60 mm

 

Multifunkční kalibrátor: DC V, Ohm, RTD, TC

Výstupy Rozsah Vlastnosti Velikost  

DCV, OMH, TC, RTD

DCV 100...1000 mV
OMH -400…4000 Ω
TC  R,S,BE,K,J,T,N
RTD Cu10/50, Pt 10/100/200/500/1000 385

PŘESNOST
±0,05 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1 x (určená přesnost) %/°C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

 

ROZMĚR
180 x 90 x 47 mm

 

 

Multifunkční kalibrátor: DC V, TC

Výstup Vstup Rozsah Vlastnosti Velikost

DCV, TC

DC napětí/DC mV, Termočlánek TC

Výstup

DCV 100 mV...1 V
TC R,S,B,E,K,J,T,N

Vstup

DC napětí/DC mV  100 mV
Termočlánek TC R,S,B,E,K,J,T,N

PŘESNOST
±0,05 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x (určená přesnost) %/°C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

ROZMĚR
180 x 90 x 47 mm

 

Multifunkční kalibrátor: OHM, RTD

Výstup, Vstup Rozsah Vlastnosti Velikost  

OMH, RTD

Výstup

OMH

400...4000 Ω

RTD Cu 10/50, Pt 10/100/200/500/1000

Vstup

OMH

500...5000 Ω

RTD Cu 10/50, Pt 10/100/200/500/1000

PŘESNOST
±0,05 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x (určená přesnost) %/°C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

ROZMĚR
180 x 90 x 47 mm

 

 

Multifunkční kalibrátor: 0...10 V, 4...20mA

Výstup Rozsah Vlastnosti Velikost  

DC napětí/DCV, DCA, Simulace pasivní proudové smyčky, Napětí smyčky

DC napětí/ DCV 10 V
DCA 20 mA
Simulace pasivní proudové smyčky  -20 mA
Napětí smyčky 24 V

PŘESNOST
±0,05 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1 x (určená přesnost) %/°C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

 

ROZMĚR
180 x 90 x 47 mm

 

 

Multifunkční kalibrátor:  4...20mA

Výstup Vstup Rozsah Vlastnosti Velikost

DCA, Simul. vysilače (absorpční proud), Napájecí zdroj smyčky

Napětí, Proud, Proud smyčky

Výstup

DCA 20 mA
Simul. vysilače (absorpční proud) - 20 mA
Napájecí zdroj smyčky 24 V

Vstup

Napětí 28 V
Proud 20 mA
Proud smyčky 20 mA

PŘESNOST
±0,05 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1× (určená přesnost) %/°C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

ROZMĚR
180 x 90 x 47 mm

 

Multifunkční kalibrátor DC V-A, OHM, RTD, TC, Kmitočet

Funkce Rozsah Napájení Vlastnosti Velikost

DC napětí, DC proud, Odpor, TC, RTD, Kmitočet, Pulsy, Konstatní výstup

DC napětí -1...11 V (dle reference)
DC proud 0...22 mA
Odpor 0...40 kΩ (dle reference)
TC R/S/K/E/J/T/B/N
RTD PT100/200/500/1000 Cu10/50
Kmitočet 0,1...110kHz (dle reference)
Pulsy 1...100000 cyklů
Konstatní výstup 0,1...110kHz (dle reference)

4x 1,5V AAA alkalická baterie

 

PŘESNOST
±0,02 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x specifikace přesnosti na °C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

ROZMĚR
205 x 95 x 42 mm

 

Multifunkční kalibrátor DC V, OHM, RTD, TC

Funkce Rozsah Napájení Vlastnosti Velikost

DCV, Odpor, TC, TD, SPOJIT.

DCV -100...1100 mV (dle reference)
Odpor 0...4 kΩ
TC R/S/K/E/J/T/B/N
TD Pt100/200/500/1000 Cu10/50
SPOJIT ≤ 50 Ω zvuk

4x 1,5V AAA alkalická baterie

 

PŘESNOST
±0,02 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x použitá specifikace přesnosti na °C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

ROZMĚR
205 x 95 x 42 mm

 

Multifunkční kalibrátor DC V-A, Kmitočet

Funkce Rozsah Napájení Vlastnosti Velikost

DCV, DC mA, FREKVENCE, SPOJIT. (Modul tlakového spínače ukáže specifikaci spínače)

DCV -20mV...55V (dle reference)
DC mA -4...55mA
FREKV. 3Hz...50Kz (dle reference)
SPOJIT ≤ 250Ω zvuk

4x 1,5V AAA alkalická baterie

 

PŘESNOST
±0,02 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x použitá specifikace přesnosti na °C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

ROZMĚR
205 x 95 x 42 mm

 

Multifunkční kalibrátor DC V-A, OHM, RTD, TC, Kmitočet

Funkce Rozsah Napájení Vlastnosti Velikost

DC napětí, DC proud, Odpor, TC, RTD, FREKVENCE, SMYČKA

DCV -10m...110mV (dle reference)
DC mA 0...22mA
Odpor 0Ω...40kΩ(dle reference)
TC R/S/K/E/J/T/B/N
RTD Pt100/200/500/1000 Cu10/50
FREKV. 1...110kHz(dle reference)

4x 1,5V AAA alkalická baterie

 

PŘESNOST
±0,02 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x použitá specifikace přesnosti na °C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

ROZMĚR
205 x 95 x 42 mm

 

Multifunkční kalibrátor DC V-A, OHM, RTD, TC, Kmitočet, Tlak

Funkce Rozsah Napájení Vlastnosti Velikost

DC napětí, DC proud, Odpor, TC, RTD, FREKVENCE, IMPULZY, PŘEPÍN., SMYČKA

DCV -10m...110mV (dle reference)
DC mA 0...22mA
Odpor 0Ω...40kΩ(dle reference)
TC R/S/K/E/J/T/B/N
RTD Pt100/200/500/1000 Cu10/50
FREKV. 1...110kHz(dle reference)
IMPULZY 1...100000 cyklu
PŘEPÍN 1...110kHz

4x 1,5V AAA alkalická baterie

 

PŘESNOST
±0,02 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x použitá specifikace přesnosti na °C (5° ~ 18°C, 28° ~ 40°C)

ROZMĚR
205 x 95 x 42 mm

 

Multifunkční kalibrátor DC V-A, OHM, RTD, TC, Kmitočet, Tlak, HART

Funkce Rozsah Napájení Vlastnosti Velikost

DC napětí, DC proud, Odpor, TC, RTD, KMITOČET, PULZY, VYPÍNAČ

DCV -10m...110mV
DC mA 0...33mA
Odpor 0Ω...4kΩ
TC R/S/K/E/J/T/B/N
RTD Pt100/200/500/1000 Cu10/50
KMITOČET 1Hz...50kHz
PULZY 1...100000 cyklŮ
VYPINAČ 1Hz...50kHz

4x 1,5V AAA alkalická baterie

PŘESNOST
±0,01 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x základní přesnosti/°C (28°C)

ROZMĚR
206 x 97 x 60 mm

Multifunkční kalibrátor s přesností 0,2%+4 digity.

Generuje: DC 100mV, 10V, 20mA, TC      
Měří: DC 100mV, 30V, 20mA, TC

Výstup Rozsah Napájení Vlastnosti Velikost

DC napětí, DC proud, TC, Similace analog. vysilače SIMULATE, Napájení smyčky LOOP

DCV 110mV
DC mA 0...22mA
TC R/S/K/E/J/T/B/N
SIMULATE -20mA
LOOP 24V

4x 1,5V AAA alkalická baterie

 

PŘESNOST
±0,01 %

TEPLOTNÍ KOEFICIENT
0,1x základní přesnosti/°C (28°C)

ROZMĚR
147 x 75 x 42 mm