Laserový značkovací stroj NeoMark Twin

13. 04. 2021

V rámci zlepšení kvality naší výroby se naše osazovna rozrostla o nový laserový značkovací stroj NeoMark Twin od společnosti OSAI Automation. Díky němu může mít každá námi osazená DPS vypálený QR kód, který v sobě skrývá všechny potřebné informace. V praxi jsme vyzkoušeli, že dokážeme vypalit text, čárový kód a 2D kód na desku plošných spojů.

Toto permanentní značení umožňuje:

- okamžitou identifikaci produktu

- kontrolu propustnosti výroby

- kontrolu úrovně kvality výroby

- zpětnou vazbu ve výrobě při řešení případných problémů

- identifikovat a dosledovat problematické šarže

 - dostupnost použitých dat po dlouhou dobu.

NeoMark Twin nabízí různé laserové zdroje, rozpoznávání referenčních značek, má vysokou přesnost v poloze značení (25 um), možnosti OCR, rozpoznávání vadných PCB (Red Label), SW pro značení z horní / spodní strany desky. ​Je vybaven vstupním de-stackerem pro podávaní desek, takže je schopen si podat potřebný pocet desek ze vstupního zásobníku. Po vypalení je posune do výstupního stackeru, kde se shromáždí a budou čekat na dalši krok výroby.

S námi máte jistotu, že 5letá záruční lhůta na většinu našich produktů je podpořená ne sliby, ale důsledným dohledem nad celým výrobním postupem, od nákupu kvalitních komponent až po zahoření, kalibraci a testování zahrnujícím kalibrační certifikát.