Panelové přístroje

4 místný Univerzální přístroj

Modelová řada OM 402 jsou 4místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Typ OM 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno nastavitelných v menu přístroje. Doplněním vstupních modulů lze měřit větší rozsahy DC napětí a proudu nebo rozšířit počet vstupů až na 4 (platí pro PM).
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
±9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

DC ±60/±150/±300/±1200mV
PM 0…5/20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10/±40 V
OHM 0…100 Ω/1/10/100 kΩ
RTD Pt 50/100/500/1 000
CU Cu 50/Cu 100
NI Ni 1 000/Ni 10 000
T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU

Lineární potenciometr

ROZŠÍŘENÍ "A"*

DC ±0,1/±0,25/±0,5/±1/±5 A
  ±100/±250/±500 V

ROZŠÍŘENÍ "B"*

PM 3 vstupy
  0…5/20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10/±40 V

PŘESNOST
±0,1 % z rozsahu

RYCHLOST
0,1…40 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

4 místná Měřicí ústředna

OMU 408UNI je 8kanálová měřicí ústředna navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování její příznivé ceny. Multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovými 24 bitovými sigma-delta převodníky, které přístroji zaručují vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
Velkou předností přístroje je vzhledem k vysoké rychlosti vzorkování na jednotlivých kanálech, možnost vyhodnocovat všechny měřicí vstupy současně.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

UNI
4 nebo 8 vstupů

DC

±60/±150/±300/±1200mV
PM 0…5/20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10/±40 V
OHM 0…100 Ω/1/10/100 kΩ
RTD Pt 50/100/500/1 000
CU Cu 50/Cu 100
NI Ni 1 000/Ni 10 000
T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU

Lineární potenciometr

PŘESNOST
±0,2 % z rozsahu

RYCHLOST
0,1…40 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

KOMPARÁTORY*
4/8x relé

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

6 místný Programovatelný analogový výstup

OM 602AV je programovatelný analogový výstup.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor a přesný D/A převodník, který přístroji zaručuje přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-99999…999999
±9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

AV
ANALOGOVÝ VÝSTUP

0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

VÝSTUPNÍ SIGNÁL
sinus/pila/trojúhelník/
obdélník/náhodná funkce

PŘESNOST
±0,1 % z rozsahu

RYCHLOST

POMOCNÉ NAPĚTÍ*
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm