Panelové přístroje

4 místný Univerzální přístroj

Modelová řada OM 402 jsou 4místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Typ OM 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno nastavitelných v menu přístroje. Doplněním vstupních modulů lze měřit větší rozsahy DC napětí a proudu nebo rozšířit počet vstupů až na 4 (platí pro PM).
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
±9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

DC ±60/±150/±300/±1200mV
PM 0…5/20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10/±40 V
OHM 0…100 Ω/1/10/100 kΩ
RTD Pt 50/100/500/1 000
CU Cu 50/Cu 100
NI Ni 1 000/Ni 10 000
T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU

Lineární potenciometr

ROZŠÍŘENÍ "A"*

DC ±0,1/±0,25/±0,5/±1/±5 A
  ±100/±250/±500 V

ROZŠÍŘENÍ "B"*

PM 3 vstupy
  0…5/20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10/±40 V

PŘESNOST
±0,1 % z rozsahu

RYCHLOST
0,1…40 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

4místný PASIVNÍ ZOBRAZOVAČ SMYČKY 4…20 mA

OMM 335PAS je 4místný pasivní zobrazovač analogové smyčky 4…20 mA.
Základem přístroje je procesor s velmi nízkou spotřebou a A/D převodník, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání. Kruhový průřez těla krabičky o průměru 22 mm umožňuje jeho pohodlnou montáž do panelu.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

PM 4…20 mA

FUNKCE
Linearizace

bez výstupů

ROZMĚR
51,5 x 29,5 x 78 mm

VÝŘEZ
Ø 22,5 mm

4 místná Měřicí ústředna

OMU 408UNI je 8kanálová měřicí ústředna navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování její příznivé ceny. Multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovými 24 bitovými sigma-delta převodníky, které přístroji zaručují vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.
Velkou předností přístroje je vzhledem k vysoké rychlosti vzorkování na jednotlivých kanálech, možnost vyhodnocovat všechny měřicí vstupy současně.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

UNI
4 nebo 8 vstupů

DC

±60/±150/±300/±1200mV
PM 0…5/20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10/±40 V
OHM 0…100 Ω/1/10/100 kΩ
RTD Pt 50/100/500/1 000
CU Cu 50/Cu 100
NI Ni 1 000/Ni 10 000
T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU

Lineární potenciometr

PŘESNOST
±0,2 % z rozsahu

RYCHLOST
0,1…40 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

KOMPARÁTORY*
4/8x relé

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

3 1/2 místný AC VA-metr

Typ OM 352AC je vícerozsahový střídavý VA-metr.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a true RMS převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
0…9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

AC
0…1/5 A
0…60/150/300 mV
0…24/50/90/120/250/450 V

PŘESNOST
±0,3 % z rozsahu

RYCHLOST
0,5/1,2/2,5/5 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára

KOMPARÁTORY*
1…2x relé; OC

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; PROFIBUS

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

3 1/2 místný DC VA-metr

Typ OM 352DC je vícerozsahový stejnosměrný VA-metr.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
±1999
-999…9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

DC
±1/±5 A
±20/±40/±80/±200 V

PŘESNOST
±0,2 % z rozsahu

RYCHLOST
0,5…10 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…2x relé; OC

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; PROFIBUS

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

3 1/2 místný Univerzální přístroj

Typ OM 352UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno volitelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
±1999
-999…9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

DC 0…20/60/1000 mV
PM 0…20 mA/4…20 mA
  0…2/5/10 V
OHM 0…300 Ω/1,5/3/30 kΩ
RTD Pt 50/100/500/1 000
CU Cu 50/Cu 100
NI Ni 1 000/Ni 10 000
T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU

Lineární potenciometr

PŘESNOST
±0,2 % z rozsahu

RYCHLOST
0,5…10 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…2x relé; OC

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; PROFIBUS

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

4 místný Zobrazovač pro tenzometry

Typ OM 402LC je přístroj pro připojení tenzometrických můstků.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
±9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

LC
1…16 mV/V

NAPÁJENÍ SNÍMAČE
10 VDC, zátěž ≥ 80 Ω

PŘESNOST
±0,1 % z rozsahu

RYCHLOST
0,1…40 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

4 místný Univerzální PID regulátor

OM 402PID je 4místný univerzální panelový PID regulátor navržený pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Typ OM 402PID je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
V základní konfiguraci má OM 402PID dvě regulační relé a dva reléové alarmové výstupy. Žádaná hodnota může být konstantní nebo určená jedním ze 14 programů.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

DC ±60/±150/±300/±1200mV
PM 0…5/20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10/±40 V
OHM 0…100 Ω/1/10/100 kΩ
RTD Pt 50/100/500/1 000
CU Cu 50/Cu 100
NI Ni 1 000/Ni 10 000
T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU

Lineární potenciometr

ROZŠÍŘENÍ "Žádaná hodnota"*

PM 0…5/20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10/±40 V

PŘESNOST
±0,1 % z rozsahu

RYCHLOST
0,1…40 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace
Funkce PID

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY
1…4x relé; SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT
RTC

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

AC V-A metr / Analyzátor sítě

Typ OM 402PWR je univerzální střídavý V-A metr s rozšířením o funkce pro další analýzu sítě. Přístroj měří napětí, proud, činný výkon, kmitočet a s výpočtem jalový výkon, zdánlivý výkon a cos fi.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a true RMS převodník, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999990…999999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

AC
0…1/2,5/5 A
0…60/150/300 mV
0…10/120/250/450 V

VSTUPNÍ KMITOČET
0…400 Hz, pro amplitudu od 8 V

PŘESNOST
±0,3 % z rozsahu

RYCHLOST
0,5…5 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

POMOCNÉ NAPĚTÍ*
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

4 1/2 místný DC V-A metr

Typ OM 45DC je levný 4,5místný panelový stejnosměrný VA-metr s nízkou zástavbou.
Pro své rozměry je vhodný k instalaci do mozaikových panelů.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
±19999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

DC
±199,99 mV;
±1,9999 V; ±19,999 V; ±199,99 V
±199,99 μA;
±1,9999; ±19,999; ±199,99 mA

PŘESNOST
±0,15 % z rozsahu

RYCHLOST
1,2…10 měření/s

 

ROZMĚR
96 x 24 x 100 mm

VÝŘEZ
90,5 x 21,5 mm

4 1/2 místný Monitor procesů

Typ OM 45DC je levný 4,5místný panelový monitor procesů s nízkou zástavbou.
Pro své rozměry je vhodný k instalaci do mozaikových panelů.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
±19999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

PM
0…5 mA; 0…20 mA; 4…20 mA
±2; ±5; ±10 V

PŘESNOST
±0,15 % z rozsahu

RYCHLOST
1,2…10 měření/s

 

ROZMĚR
96 x 24 x 100 mm

VÝŘEZ
90,5 x 21,5 mm

5 místný  DC Voltmetr / Ampérmetr

Typ OM 502DC je precizní 5místný panelový programovatelný V-A metr.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24-bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-9999… 99999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

DC
±99,999 mV…±300,00 V
±999,99 μA… ±5,0000 A

PŘESNOST
±0,02 % z rozsahu

RYCHLOST
1…100 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

5 místný  Zobrazovač pro lineární potenciometry

Typ OM 502DU je precizní 5místný panelový programovatelný zobrazovač pro lineární potenciometry.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24-bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-9999… 99999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

DU
Lineární potenciometr

PŘESNOST
±0,02 % z rozsahu

RYCHLOST
1…100 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

5místný Integrátor

Typ OM 502I je precizní 5místný panelový programovatelný integrátor se zobrazením integrované nebo okamžité hodnoty.  
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-9999… 99999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

I
0…5 mA; 0…20 mA; 4…20 mA
±2 V; ±5 V; ± 10 V

Zobrazení okamžité nebo integrované hodnoty

PŘESNOST
±0,02 % z rozsahu

RYCHLOST
1…100 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

ZOBRAZOVAČ PRO LVDT SNÍMAČ 

Typ OM 502LVDT je precizní 5místný panelový programovatelný zobrazovač pro LVDT snímač.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a  rychlý převodník, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

5 místný Linearizátor

Typ OM 502LX je precizní 5místný panelový programovatelný zobrazovač pro nelineární vstupní signály. Pomocí programu OM link lze provést lineární interpolaci až v 256 bodech a 16 tabulkách.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24-bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-9999… 99999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

LX
0…5 mA; 0…20 mA; 4…20 mA
±2 V; ±5 V; ± 10 V

Linearizace v 256 bodech
a 16 tabulkách

PŘESNOST
±0,02 % z rozsahu

RYCHLOST
1…100 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

5 místný Monitor procesů

Typ OM 502PM je precizní 5místný panelový programovatelný monitor procesů.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24-bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-9999… 99999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

PM
0…5 mA; 0…20 mA; 4…20 mA
±2 V; ±5 V; ± 10 V

PŘESNOST
±0,02 % z rozsahu

RYCHLOST
1…100 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

5 místný Zobrazovač pro tenzometry

Typ OM 502T je precizní 5místný panelový programovatelný zobrazovač pro tentometrické snímače doplněný o vážní funkce.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24-bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-9999… 99999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

T
1…16 mV/V

NAPÁJENÍ SNÍMAČE
10 VDC, zátěž ≥ 80 Ω

PŘESNOST
±0,05 % z rozsahu

RYCHLOST
1…100 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace
Vážní funkce

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

6 místný Programovatelný analogový výstup

OM 602AV je programovatelný analogový výstup.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor a přesný D/A převodník, který přístroji zaručuje přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-99999…999999
±9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

AV
ANALOGOVÝ VÝSTUP

0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

VÝSTUPNÍ SIGNÁL
sinus/pila/trojúhelník/
obdélník/náhodná funkce

PŘESNOST
±0,1 % z rozsahu

RYCHLOST

POMOCNÉ NAPĚTÍ*
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

6 místný Zobrazovač datové linky RS 232/485

Typ OM 602RS je 6místný zobrazovač dat ze sériových linek RS 232/485 s protokolem ASCII, MESSBUS, PROFIBUS DP a MODBUS - RTU.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor, který přístroji zaručuje přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-99999…999999
±9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

RS
DATOVÝ VÝSTUP
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

RYCHLOST

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace

POMOCNÉ NAPĚTÍ*
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

6 místný Univerzální dvoukanálový čítač

OM 602UQC je univerzální 6místný panelový programovatelný dvoukanálový čítač impulsů/měřič kmitočtu/vyhodnocení signálu z IRC snímačů a stopky/hodiny.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor a výkonné hradlové pole, které přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-99999… 999999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

UQC
2 samostatné vstupy
na kontakt, TTL, NPN/PNP, Linkový
0…60 V,

FUNKCE
Digitální filtry
Vstupní filtr
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace
Preset
Sumace
Zálohování času

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…4x relé; OC, SSR

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
MODBUS; PROFIBUS

ZÁZNAM HODNOT*
RTC; FAST

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

6 místný BCD Zobrazovač

Model OM 621BCD je 6místný panelový monitor sériového nebo paralelního BCD/BIN signálu a monitor aktivní odbočky transformátoru, který umožňuje zobrazení přechodového stavu a chodu servomotoru.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-99999… 999999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

BCD
0 sériový/paralelní

ODBOČKY TRANSFORMÁTORU
24+1 odboček
reléový BIN/BCD, 5 relé

FUNKCE
Digitální filtry
Min/Max hodnota
Matematické funkce

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/1,2 W

KOMPARÁTORY*
1…5x relé

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

6 místný Univerzální čítač

Typ OM 653UQC je levný panelový 6místný universální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny navržený pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-99999… 999999
9999

VÝŠKA
14 mm
20 mm*

BARVA
červený nebo zelený
červený/zelený/
oranžový*

UQC
na kontakt, TTL, NPN/PNP
0…30/300 V,

FUNKCE
Digitální filtry
Vstupní filtr
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace
Preset
Sumace
Zálohování času

POMOCNÉ NAPĚTÍ
5…24 VDC/2,5 W

KOMPARÁTORY*
1…2x relé; OC

ANALOGOVÝ VÝSTUP*
0…5/20 mA/4…20 mA
0…2/5/10 V

DATOVÝ VÝSTUP*
RS 232/485
ASCII; MESSBUS;
PROFIBUS

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

Ruční přepínač měřicích míst 4x 10 poloh

Model OMA 10S je panelový ruční přepínač měřicích míst.
Svými parametry, nízkým přechodovým odporem a vysokou odolností je přepínač určen pro nízkonapěťové aplikace (např. pro snímače Pt 100)

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

bez zobrazení

4x 10 vstupů

FUNKCE
Ruční přepínač

přímý

ROZMĚR
96 x 48 x 120 mm

VÝŘEZ
90,5 x 45 mm

 

3 1/2 místný AC VA-metr

Typ OML 343AC je levný 3,5místný panelový programovatelný střídavý VA-metr navržený pro jednoduché aplikace s hloubkou krabičky pouze 30 mm.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a true RMS převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
0… 1999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

AC
0…1/5 A
0…60/300 mV
0…24/50/120/250 V

VSTUPNÍ KMITOČET
0…400 Hz, pro amplitudu od 8 V

PŘESNOST
±0,3 % z rozsahu

RYCHLOST
0,5…5 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára

KOMPARÁTORY*
1x relé; OC

ROZMĚR
96 x 48 x 30 mm

VÝŘEZ
92 x 44 mm

 

3 1/2 místný DC VA-metr

Typ OML 343DC je levný 3,5místný panelový programovatelný stejnosměrný VA-metr navržený pro jednoduché aplikace s hloubkou krabičky pouze 30 mm.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
±1999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

DC
±1/5 A
±120/250 V

PŘESNOST
±0,15 % z rozsahu

RYCHLOST
0,5…20 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára

KOMPARÁTORY*
1x relé; OC

ROZMĚR
96 x 48 x 30 mm

VÝŘEZ
92 x 44 mm

 

3 1/2 místný Univerzální přístroj

Typ OML 343UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje s hloubkou krabičky pouze 30 mm.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
±1999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

DC ±90/±180 mA
±30/±60/±1000 mV
±20/±40/±80 V
PM ±20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10 V
OHM 0…0,1/0,3/1,5/3/24 kΩ
RTD Pt 50/100/500/1 000
CU Cu 50/Cu 100
NI Ni 1 000/Ni 10 000
T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU

Lineární potenciometr

PŘESNOST
±0,15 % z rozsahu

RYCHLOST
0,5…20 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára

KOMPARÁTORY*
1x relé; OC

ROZMĚR
96 x 48 x 30 mm

VÝŘEZ
92 x 44 mm

 

6 místný Zobrazovač datové linky RS 485

Typ OML 643RS je 6 místný zobrazovač dat ze sériové linky RS 485 s hloubkou krabičky pouze 30 mm.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-99999…999999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

RS
DATOVÝ VÝSTUP
RS 485
ASCII; MODBUS

RYCHLOST

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace

KOMPARÁTORY*
1x relé; OC

ROZMĚR
96 x 48 x 30 mm

VÝŘEZ
92 x 44 mm

6 místný Univerzální čítač

Typ OML 643UQC je levný panelový 6místný universální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny s hloubkou krabičky pouze 30 mm.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-99999…999999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

UQC
na kontakt, TTL, NPN/PNP
0…30 V,

FUNKCE
Digitální filtry
Vstupní filtr
Linearizace
Tára
Preset
Sumace
Zálohování času

KOMPARÁTORY*
1x relé; OC

ROZMĚR
96 x 48 x 30 mm

VÝŘEZ
92 x 44 mm

4 místný Zobrazovač datové linky RS 485

OMM 323RS je 4místný zobrazovač dat ze sériové linky RS 485.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor, který přístroji zaručuje přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
9 mm

BARVA
červený nebo zelený

RS
DATOVÝ VÝSTUP
RS 485
ASCII; MODBUS

RYCHLOST

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace

bez výstupů

ROZMĚR
48 x 24 x 72 mm

VÝŘEZ
43,5 x 21,5 mm

3 1/2 místný Univerzální přístroj

Modelové řada OMM 323 jsou levné 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro jednoduché aplikace.
Typ OMM 323UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler a A/D převodník, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
9 mm

BARVA
červený nebo zelený

DC ±90/±180 mA
±30/±60/±1000 mV
±20/±40/±80 V
PM ±20 mA/4…20 mA
  ±2/±5/±10 V
OHM 0…0,1/0,3/1,5/3/24 kΩ
RTD Pt 50/100/500/1 000
CU Cu 50/Cu 100
NI Ni 1 000/Ni 10 000
T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU

Lineární potenciometr

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára

bez výstupů

ROZMĚR
48 x 24 x 72 mm

VÝŘEZ
43,5 x 21,5 mm

4 místný Univerzální čítač

Typ OMM 323UQC je levný panelový 4místný universální čítač/měřič kmitočtu/stopky/hodiny navržený pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, které přístroji zaručují dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
9 mm

BARVA
červený nebo zelený

UQC
na kontakt, TTL, NPN/PNP
0…30 V,

FUNKCE
Digitální filtry
Vstupní filtr
Linearizace
Tára
Preset
Sumace

bez výstupů

ROZMĚR
48 x 24 x 72 mm

VÝŘEZ
43,5 x 21,5 mm

4místný MONITOR PROCESU

OMM 335PM je 4místný monitor procesů.
Základem přístroje je procesor a A/D převodník, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání. Kruhový průřez těla krabičky o průměru 22 mm umožňuje jeho pohodlnou montáž do mozaikových a signalizačních panelů.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

PM

±5 mA/±20 mA/4…20 mA
±2 V/ ±5 V/ ±10V

FUNKCE
Linearizace

bez výstupů

ROZMĚR
51,5 x 29,5 x 78 mm

VÝŘEZ
Ø 22,5 mm

4místný ZOBRAZOVAČ DATOVÉ LINKY RS 485

OMM 335RS je 4místný zobrazovač dat ze sériové linky RS 485.
Základem přístroje je procesor, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání. Kruhový průřez těla krabičky o průměru 22 mm umožňuje jeho pohodlnou montáž do panelu.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

RS
DATOVÝ VÝSTUP
RS 485
ASCII; MODBUS

RYCHLOST

bez výstupů

ROZMĚR
51,5 x 29,5 x 78 mm

VÝŘEZ
Ø 22,5 mm

4místný TEPLOMĚR PRO SNÍMAČE Pt/Ni

OMM 335RTD je 4místný teploměr pro odporové snímače Pt/Ni xxx.
Základem přístroje je procesor a A/D převodník, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání. Kruhový průřez těla krabičky o průměru 22 mm umožňuje jeho pohodlnou montáž do mozaikových a signalizačních panelů.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

RTD

Pt 100/500/1 000
Ni 1 000/10 000
0…390/3 900 Ω

FUNKCE
Linearizace

bez výstupů

ROZMĚR
51,5 x 29,5 x 78 mm

VÝŘEZ
Ø 22,5 mm

4místný UNIVERZÁLNÍ ČÍTAČ

OMM 335UC je 4místný universální čítač/měřič kmitočtu/stopky/hodiny..
Základem přístroje je procesor, který přístroji zaručuje dobrou přesnost a snadné ovládání. Kruhový průřez těla krabičky o průměru 22 mm umožňuje jeho pohodlnou montáž do mozaikových a signalizačních panelů.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
14 mm

BARVA
červený nebo zelený

UC
na kontakt, TTL, NPN/PNP
0…30 V,

FUNKCE
Digitální filtry
Vstupní filtr
Linearizace
Preset

bez výstupů

ROZMĚR
51,5 x 29,5 x 78 mm

VÝŘEZ
Ø 22,5 mm

3 1/2 místný DC V-A metr

Modelové řada OMM 350 jsou malé 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Typ OMM 350DC je vícerozsahový DC-VA metr.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
9 mm

BARVA
červený nebo zelený

DC
±1/±5 A
±20/±40/±100/±200 V

PŘESNOST
±0,2 % z rozsahu

RYCHLOST
0,5…10 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára

KOMPARÁTORY*
1…2x relé; OC

ROZMĚR
72 x 24 x 106 mm

VÝŘEZ
68 x 21,5 mm

3 1/2 místný Univerzální přístroj

Modelové řada OMM 350 jsou malé 3,5místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Typ OMM 350UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů, snadno konfigurovatelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-999…9999

VÝŠKA
9 mm

BARVA
červený nebo zelený

DC 0…20/60/1000 mV
PM 0…20 mA/4…20 mA
  0…2/5/10 V
OHM 0…300 Ω/1,5/3/30 kΩ
RTD Pt 50/100/500/1 000
CU Cu 50/Cu 100
NI Ni 1 000/Ni 10 000
T/C J/K/T/E/B/S/R/N/L
DU

Lineární potenciometr

PŘESNOST
±0,2 % z rozsahu

RYCHLOST
0,5…10 měření/s

FUNKCE
Digitální filtry
Linearizace
Tára

KOMPARÁTORY*
1…2x relé; OC

ROZMĚR
72 x 24 x 106 mm

VÝŘEZ
68 x 21,5 mm

6 místný Univerzální čítač

Typ OMM 650UC je levný universální čítač/měřič frekvence/stopky/hodiny.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

Displej Rozsahy Vlastnosti Výstupy Velikost

ZOBRAZENÍ
-99999…999999

VÝŠKA
9 mm

BARVA
červený nebo zelený

UC
na kontakt, TTL, NPN/PNP
0…30/300 V,

FUNKCE
Digitální filtry
Vstupní filtr
Linearizace
Tára
Min/Max hodnota
Mat. operace
Preset
Sumace
Zálohování času

KOMPARÁTORY*
1…2x relé; OC

ROZMĚR
72 x 24 x 106 mm

VÝŘEZ
68 x 21,5 mm