Osciloskopy II

Spolu se zvyšující se komplikovaností a automatizací různých řídicích systémů se zvyšují i nároky na měřicí techniku, kam patří také osciloskopy. Propojení výpočetní techniky (logické signály) a měřicích sond vyžaduje komplexní přístroje, které dokáží zpracovat různorodé druhy signálů.

Typy osciloskopů
Kritérií pro zařazení osciloskopů do kategorií je mnoho, protože se jedná o komplexní a v digitální podobě kombinované přístroje. Proto vybíráme reprezentativní kritéria.

Analogový osciloskop
Mezi jedny z nejstarších zástupců patří analogový osciloskop (CRO, cathode-ray oscilloscope). Ten pracuje na principu vakuové obrazovky (CRT) s elektrostatickým vychylováním, kdy měřené napětí je přivedeno na horizontální vychylovací desky. Dále je na vertikální vychylovací desky přiveden pilový signál z časové základny. Tím je dosaženo, že se na obrazovce vykreslí průběh napětí. Analogové osciloskopy jsou stále vyráběny díky nižší pořizovací ceně oproti digitálním osciloskopům a také díky tomu že zobrazují skutečný průběh napětí. Se zlepšováním vlastností digitálních osciloskopů se výrazně snižuje zájem o analogové. Výhodou analogových osciloskopů je, že zobrazují skutečný signál v reálném čase a signál není zkreslen A/D převodem. Nevýhodou je obtížné zpracování naměřených hodnot a problém se sledováním málo častých jevů, nemá-li osciloskop paměťovou obrazovku.

Pokračování článku v časopise Elektro 3/2021 str.48

Datum: 
Čtvrtek, 1. Duben 2021