Osciloskopy I

Měřicí přístroje mají ve velké většině jeden velký problém: měří veličinu, většinou jen jednu. Výstupem je pak číselná hodnota. Ale jak změřit rychlé a dynamické děje? Jak zachytit ty děje, které se neopakují? Částečně to umožňují digitální měřicí přístroje, které jsou doplněny o paměť. Ale ty pravé ořechové měřicí a analytické možnosti přišly až s osciloskopy.

Definice
Energie, kmitající částice a další neviditelné síly jsou všude v našem fyzickém vesmíru. Senzory projevy těchto sil převádějí na elektrické signály, které lze pozorovat a studovat pomocí osciloskopu. Osciloskopy umožňují „vidět“ události, ke kterým dochází ve zlomku sekundy. Přesněji řečeno, osciloskop je elektronický měřicí přístroj s obrazovkou vykreslující časový průběh měřeného napěťového signálu. Osciloskopy tedy měří průběhy napětí. Od ostatních měřicích přístrojů se liší především schopností zobrazit průběh signálu v čase. Výstupem tedy není hodnota, ale její průběh, většinou v čase. U některých typů osciloskopů zobrazený výsledek nemusí být vztažen k času (viz MDO níže).


Pokračování naleznete v časopise Elektro 2/2021 str. 50

Datum: 
Pondělí, 15. Březen 2021