OMX 102UNI

OMX 102UNI

UNIVERZÁLNÍ IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • UNI > U/I/F

Modelová řada OMX 102 jsou programovatelné převodníky s montáží na DIN lištu navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny.
Typ OMX 102UNI je multifunkční dvouvstupový přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupů snadno nastavitelných v menu přístroje.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s 24bitovým A/D převodníkem, který přístroji zaručuje dobrou přesnost, stabilitu a snadné ovládání. Pro zobrazení naměřených údajů, snadnější nastavení a přehlednost funkce je standardně vybaven podsvětleným LCD displejem.

 • multifunkční vstup (DC, PM, RTD, T/C, DU)
 • výstup: 0…5/20 mA/4…20 mA
  0…2/5/10 V/±10 V/10…10 100 Hz
 • digitální filtry, tára, matematické funkce
 • galvanické oddělení: 2,5 kVAC
 • montáž na DIN lištu
 • šířka 35 mm
 • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

 • komparátory

 • datový výstup

 • záznam naměřených hodnot

 

 

Vstup
*
Počet vstupů
2 vstupy, izolované
DC
Rozsah
volitelný v menu
±90 mA
< 200 mV
Vstup 5
±180 mA
< 200 mV
Vstup 5
±30 mV
> 10 MOhm
Vstup 3
±60 mV
> 10 MOhm
Vstup 3
±1000 mV
> 100 MOhm
Vstup 3
±20 V
1,25 MOhm
Vstup 1
±40 V
1,25 MOhm
Vstup 1
±80 V
1,25 MOhm
Vstup 1
PM
Rozsah
volitelný v menu
±5 mA
< 200 mV
Vstup 5
±20 mA
< 200 mV
Vstup 5
4…20 mA
< 200 mV
Vstup 5
±2 V
1 MOhm
Vstup 1
±5 V
1 MOhm
Vstup 1
±10 V
1 MOhm
Vstup 1
OHM
Rozsah
volitelný v menu
0…100 Ohm
0…300 Ohm
0…1,5 kOhm
0…3 kOhm
0…24 kOhm
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
RTD
Typ
volitelný v menu
EU > 100/500/1 000 Ohm s 3 850 ppm/°C
-50°…450°C
RU > 50 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…1 100°C
RU > 100 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…450°C
US > 100 Ohm s 3 920 ppm/°C
-50°…450°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Ni
Typ
volitelný v menu
Ni 1 000/10 000 s 5 000 ppm/°C
-50°…250°C
Ni 1 000/10 000 s 6 180 ppm/°C
-50°…250°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Cu
Typ
volitelný v menu
Cu 50/100 s 4 260 ppm/°C
-50°…200°C
Cu 50/100 s 4 280 ppm/°C
-200°…200°C
DU
Rozsah
Nastavení se provede ve dvou krocích:
1.
nastavení číselné hodnoty pro počátek a konec rozsahu potenciometru
2.
kalibrace pozice jezdce pro počátek a konec dráhy potenciometru
Napájení potenciometru
2,5 VDC/6 mA, odpor potenciometru > 500 Ohm
Externí vstupy
Počet
2 vstupy, na kontakt
Funkce
OFF
Bez funkce
HOLD
Zastavení měření (volitelně: Displej - Analogový výstup - Limity)
B.HESL.
Blokování přístupu no menu LIGHT/PROFI
TARA x
Aktivace Táry - Kanál 1, 2, Vše, Aktuální
NUL. T.x
Nulování Táry pro kanál A - H
NUL. M.M.
Nulování Min/Max. hodnoty
ULOZ
Aktivace záznamu dat (rozšíření RTC/FAST)
NUL. PA.
Nulování paměti (rozšíření RTC/FAST)
ZAM.
Záměna zvoleného vstupu/výstupu (Kan. A/Kan.B)
Zobrazení
Displej
LCD displej s podsvětlením
Rozsah displeje
-99m…999M
Počet znaků
2x 3 znaky + 2x 3 znaky (popis)
Výška displeje
4,5 mm
Signalizační LED
1, 2
Limity L1, L2 (červené)
L1, L2
Limity L1, L2 (červené)
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Nastavení
Ovládání
Přístroj se ovládá a nastavuje dvěma tlačítky umístěnými na předním panelu
Menu
LIGHT
Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI
Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER
Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
OM Link
Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update firmware přístroje
Program OM Link je určen také pro vizualizaci i archivaci naměřených hodnot z více přístrojů
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,15 % z rozsahu (pro 20 měř./s)
±0,25 % z rozsahu + 1 digit (Ni 10 000)
±0,3 % z rozsahu + 1 digit (T/C)
±0,6 % z rozsahu + 1 digit (T/C-B)
Přesnost měření st. konce
±1,5°C
Rychlost měření
0,5…160 měření/s
Přetížitelnost
2x; 10x (t < 30 ms)
Kompenzace vedení (RTD, OHM)
< 30 Ohm
Kompenzace st. konce
nastavitelná -20°…99°C, automatická
Linearizace
lineární interpolací v 177 bodech (pouze přes OM Link)
Digitální filtry
aritmetický průměr
z 2…100 měření
plovoucí průměr
z 2…30 měření
exponenciální průměr
z 2…100 měření
zaokrouhlení
nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Funkce
Min/max hodnota
registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára
určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota
na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, mocnina, sin x
Matematické operace mezi vstupy
součet, součin a podíl
Watch-dog
reset po 500 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 50 ms
Mód
Hystereze
mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do
interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka
perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
Error
sepnutí výstupu signalizuje chybový stav
Klidový stav relé
rozepnutý nebo sepnutý - nastavitelný v menu
Výstup
1x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
1x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Analogové výstupy
Počet výstupů
2 výstupy, izolované
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita
±0,1 % z rozsahu
TK
15 ppm/°C
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy
0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Kompenzace
600 Ohm/12 V
Chybové stavy
na rozsahu 4...20 mA
indikace chybového hlášení (<3,0 mA)
detekce přerušení proudové smyčky
Frekvenční
0,1…10 100 Hz
Pomocné napětí
Volitelné
5/12/17/24 VDC/mx. 2,5 W, izolované
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
Spotřeba
< 9,4 W/9,2 VA
Mechanické vlastnosti
Materiál
PA 66, nehořlavý UL 94 V-I (modrý)
Rozměr
35 x 98 x 113 mm (š x v x h)
Montáž
Na DIN lištu, šířka 35 mm
Provozní podmínky
Připojení
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP20
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje
670 V (ZI), 300 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1
Seismická způsobilost
ČSN IEC 980: 1993, čl.6
Validace SW
Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226, skupina B, C
Obrázky
Připojení
Rozměry a instalace
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OMX 102UNI-???????-??
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Počet vstupů
Nezáleží
?
Nezáleží
?
jeden vstup
A
dva vstupy
B
Komparátor
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
1x rele(spínací)
1
2x rele(spínací)
2
1x otevřený kolektor
3
2x otevřený kolektor
4
Analogový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
jeden
1
dva
2
jeden + HART
3
dva + HART (1x)
4
Datový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
žádný
0
RS 232
1
RS 485
2
Modbus
3
Profibus
4
Ethernet 10/100T Base
7
Pomocné napětí
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Real Time
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RTC
1
FAST
2
Specifikace
Nezáleží
??
Nezáleží
??
Standard
00
Speciál s rozsahem 150mV pro Hydru
01
Speciál pro společnost ROGER
02
Vybraná kombinace je neplatná
Pro vybranou kombinaci nejsou k dispozici žádné přístroje skladem.

Software

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
GSD OM-Profibus
ZIP
2020 xxStáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Kabel micro USB 2.0, A-B s délkou 2 m, pro připojení přístrojů k PC.
Dvojité stínění 2x AWG28, rychlost přenosu až 480 Mbps.

USB IZOLÁTOR ODDĚLOVAČ

Malý kompaktní izolátor OM USB ISO zajistí bezpečné galvanické oddělení Vašeho USB zařízení.

OM Link - Basic

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.