OMR 700

Bezpapírový zapisovač

Přístroj je určen do  většiny technologií a  provozů, kde je nutné na  jednom místě zobrazovat a  případně zazname-návat větší množství různých elektrických či neelektrických veličin. Univerzalita, všestrannost a  zejména příznivá cena předurčuje tento přístroj ke  splnění většiny Vašich požadavků a to i provedením čelního panelu s krytím IP64.