OM 602UQC

OM 602UQC

6 místný UNIVERZÁLNÍ DVOUKANÁLOVÝ ČÍTAČ

OM 602UQC je univerzální 6 místný panelový programovatelný dvoukanálový čítač impulsů/měřič kmitočtu/vyhodnocení signálu z IRC snímačů a stopky/hodiny.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor a výkonné hradlové pole, které přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

 • 6 místné programovatelné zobrazení
 • čítač/kmitočet/hodiny/stopky
 • 0,002 Hz…1 MHz; UP/DW; IRC
 • tára, preset, suma, matematickcé funkce
 • digitální filtry,vstupní filtryY
 • velikost DIN 96 x 48 mm
 • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

 • pomocné napětí

 • komparátory

 • datový výstup

 • analogový výstup

 • záznam naměřených hodnot

 

Zobrazení
Rozsah displeje
-99999…999999, jednobarevné 14segmentové LED
Výška displeje
14 mm
Barva displeje
červená, zelená
Signalizační LED
T
Tára (zelená)
M
Min./Max. hodnota (zelená)
C, F, 1, 2
Kanály 1, 2 - čítač, kmitočet (oranžová)
Popis
poslední dva znaky displeje lze použít pro zobrazení měřených veličin (jen 14 mm displej)
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Jas displeje
nastavitelný v menu
Zobrazované hodnoty
Kan C1
Hodnota z kanálu 1 - Čítač
Fil. C1
Hodnota z kanálu 1 - Čítač po úpravě digitálním filtrem
Kan F1
Hodnota z kanálu 1 - Kmitočet
Fil. F1
Hodnota z kanálu 1 - Kmitočet po úpravě digitálním filtrem
Kan C2
Hodnota z kanálu 2 - Čítač
Fil. C2
Hodnota z kanálu 2 - Čítač po úpravě digitálním filtrem
Fil. F2
Hodnota z kanálu 2 - Kmitočet po úpravě digitálním filtrem
Kan F2
Hodnota z kanálu 2 - Kmitočet
Mat. Fn.
Hodnota matematické funkce
Max.
Maximální hodnota
Min.
Minimální hodnota
Nastavení
Ovládání
Přístroj se ovládá a nastavuje pěti tlačítky umístěnými na předním panelu
Vybrané funkce lze ovládat i přes externí vstupy
Menu
LIGHT
Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI
Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER
Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
Volitelné funkce
Tlačítkům "Left", "Up", "Down", "Enter" je možné přiřadit další volitelné funkce
ZAKAZ
tlačítko je bez funkce
NUL. C.x.
Nulování Čítače - kanál 1, 2, oba
N. SUM.x.
Nulování Sumy - kanál 1, 2, oba
NUL. M.M.
Nulování Min/Max hodnoty
NUL. T.x
Nulování Táry - Kanál 1, 2, oba, aktuální
MENU
Přímý přístup na vybranou položku Menu
DOC. H.
Dočasné zobrazení vybraných hodnot
PREP. 1
Přepínání kanálů na displeji
ULOZ
Start záznamu naměřených dat do paměti přístroje
NUL. PA.
Nulování paměti naměřených dat
START
Start pro Stopky/hodiny
PAUZA
Do dalšího stisku bude na displeji zobrazena poslední hodnota
CLR
Nulování pro Stopky/Hodiny
STOP
Stop pro Stopky/Hodiny
OM Link
Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update firmware přístroje
Program OM Link je určen také pro vizualizaci i archivaci naměřených hodnot z více přístrojů
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,01 % z rozsahu + 1 digit (kmitočet)
Přetížitelnost
2x; 10x (t < 30 ms)
Linearizace
lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
Digitální filtry
aritmetický průměr
z 2…100 měření
plovoucí průměr
z 2…30 měření
exponenciální průměr
z 2…100 měření
zaokrouhlení
nastavení zobrazovacího kroku pro displej
vstupní filtr
propustí vstupní signál v rozsahu 1 MHz…10 min
Funkce
Min/max hodnota
registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára
určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Špičková hodnota
na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Preset
počáteční nenulová hodnot, která je načtena vždy po vynulování čítače
Sumace
registrace počtu při směnném provozu
Zálohování času
čas běží i při vypnutém napájení přístroje (displej je zhasnutý)
Aktuální hodnota
jednorázové nastavení počáteční hodnoty
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, mocnina, sin x
Matematické operace mezi vstupy
součet a podíl
Záznam hodnot
Záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC
perioda - 1 s…1 den, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů, 15 ppm/°C
FAST
40 záznamů/s, hodnota displeje, < 8k údajů
Nelze v kombinaci s datovým výstupem MODBUS
Zálohování času
Lithiový článek CR 2032RV, 3V/220 mAh
Watch-dog
reset po 400 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód
Hystereze
mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do
interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka
perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
C-Puls
automatické nulování čítače na nastavené hodnotě
On Run
výstup je aktivní při běhu stopek
Klidový stav relé
rozepnutý nebo sepnutý - nastavitelný v menu
Výstup
1x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
1x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x bistabilní relé (250 VAC/30 VDC, 3A)
3x relé, 2x spínací + 1x přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
4x relé, 2x spínací + 2x přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
4x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA) + 2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
2x SSR (250 VAC/1 A)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Analogové výstupy
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita
±0,1 % z rozsahu
TK
15 ppm/°C
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy
0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Kompenzace
600 Ohm/12 V, 1 000 Ohm/24 V
Chybové stavy
na rozsahu 4...20 mA
indikace chybového hlášení (<3,0 mA)
detekce přerušení proudové smyčky
Pomocné napětí
Nastavitelné
5…24 VDC/max. 1,2 W
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
Spotřeba
< 8,0 W/7,8 VA
Jištění
Napájení je jištěno pojistko uvnitř přístroje
Mechanické vlastnosti
Materiál
Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměr
96 x 48 x 120 mm (š x v x h)
Otvor do panelu
90,5 x 45 mm (š x v)
Provozní podmínky
Připojení
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje
670 V (ZI), 300 V (Di)*
vstup, výstup, PN
300 V (ZI), 150 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1
Seismická způsobilost
ČSN IEC 980: 1993, čl.6
Vstup
UQC
Vstup
2 samostatné vstupy volitelné v menu
na kontakt, TTL, NPN/PNP, Linkový
0…60 V, komparační úrovně jsou nastavitelné v menu
Vstupní kmitočet
0,002 Hz…1 MHz
0,002 Hz…100 kHz (Mód STRIDA)
0,002 Hz…500 kHz (Mód QUADR a UP/DW)
Měřicí mód
SINGLE
Čítač/Kmitočet
A + B
Čítač/Kmitočet s funkcí AND
xNOR
Čítač/Kmitočet s funkcí NOR
STRIDA
Měření střídy
QUADR
Čítač/Kmitočet pro IRC snímač
UP/DW
Čítač/Kmitočet
UP - DW
Čítač/Kmitočet
TIME
Stopky
RTC
Hodiny
Časová základna
0,05/1/2/3/5/10/20 s
1/2/5/10 min
Kalibrační koeficient
0,00001…999999
Preset
0…999999
Vstupní filtr
vypnutý
1/10/100/250/500/1 000 kHz
1/10/45/55/65/100 Hz
2/5/10 s
1/10 min
Funkce
Preset
počáteční nenulová hodnota, která je načtena vždy po vynulování přístroje
Aktuální hodnota
jednorázové nastavení počáteční hodnoty
Sumace
registrace počtu při směnného provozu
Zálohování času
čas běží i při vypnutém napájení přístroje (displej je zhasnutý)
Externí vstupy
Počet
3 vstupy, na kontakt
Funkce
OFF
Bez funkce
HOLD
Zastavení měření (volitelně: Displej - Analogový výstup - Limity)
BLOK.K.
Blokování tlačítek na předním panelu
B.HESL.
Blokování přístupu no menu LIGHT/PROFI
TARA x
Aktivace Táry - Kanál 1, 2, Vše, Aktuální
Suma x
Zobrazení sumy - kanál 1, 2
N.SUM. x
Nulování sumy - kanál 1, 2, obě
NUL. T.x
Nulování táry - 1, 2, Všechny, Aktuální
NUL. M.M.
Nulování Min/Max. hodnoty
ULOZ
Aktivace záznamu dat (rozšíření RTC/FAST)
PREP.
Postupné nebo BCD přepínání kanálů
Vysvětlivky

*ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

Obrázky
Připojení
Rozměry a instalace
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OM 602UQC-?????????-??
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Měřicí rozsah
Nezáleží
?
Nezáleží
?
Standard
A
SSI
B
Linkový
C
Komparátory
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
1x relé (spínací)
1
2x relé (spínací)
2
2x relé (spínací) + 1x relé (přepínací)
3
2x relé (spínací) + 2x relé (přepínací)
4
2x otevřený kolektor
5
4x otevřený kolektor
6
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
7
2x relé (přepínací)
8
2x SSR
9
2x bistabilní relé
A
1x relé (přepínací)
B
Datový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
žádný
0
RS 232
1
RS 485
2
MODBUS
3
PROFIBUS
4
10/100Tbase Ethernet
7
Analogový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano (500 Ohm/12 V)
1
ano (1 kOhm/24 V)
2
Zálohování času
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Pomocné napětí
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Záznam naměřených hodnot
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RTC
1
FAST
2
Barva displeje
Nezáleží
?
Nezáleží
?
červená
1
zelená
2
červená/zelená (20mm)
3
Specifikace
Nezáleží
??
Nezáleží
??
Standard
00
Speciál pro Kornfeil - 78-D50
02
Speciál pro AL INVEST Břidličná A.s.
03
Vybraná kombinace je neplatná
Alternativy skladem
OM 602UQC-0A0000101-00Skladem < 5 ks
OM 602UQC-1A0010101-00Skladem < 5 ks
OM 602UQC-1A2000101-00Skladem < 5 ks
OM 602UQC-1A2010101-00Skladem < 5 ks
OM 602UQC-1A2200111-00Skladem < 5 ks
OM 602UQC-1A4000111-00Skladem < 5 ks

Firmware

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OM 602UQC 78-601
HEX
2018 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Software

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
GSD OM-Profibus
ZIP
2020 xxStáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

CAD

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OM Krabicka
DWG
2014 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • USB OM PŘÍSTROJE

Malý kompaktní převodník OM LINK USB s kabelem Vám zajistí bezpečné a pohodlné galvanicky oddělené připojení počítače a přístrojů ORBIT MERRET.

OM Link - Basic

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.