OM 602AV

OM 602AV

6 místný PROGRAMOVATELNÝ ANALOGOVÝ VÝSTUP

OM 602AV je programovatelný analogový výstup.
Základem přístroje je jednočipový mikroprocesor a přesný D/A převodník, který přístroji zaručuje přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

  • 6 místné programovatelné zobrazení
  • výstup: 0…5 mA; 0…20 mA; 4…20 mA; 0…2 V; 0…5 V; 0…10 V; ±10 V
  • sinus/pila/trojúhelník/obdélník/náhodná hodnota
  • velikost DIN 96 x 48 mm
  • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

  • pomocné napětí

  • komparátory

  • datový výstup

  • tříbarevný displej - 20 mm

 

Zobrazení
Rozsah displeje
-99999…999999, jednobarevné 14segmentové LED
-999…9999, 3barevné 7segmentové LED
Výška displeje
14 mm, 20 mm
Barva displeje
červená, zelená, červená/zelená/oranžová
Signalizační LED
1, 2, 3, 4
Limity L1, L2, L3, L4 (červené)
Popis
poslední dva znaky displeje lze použít pro zobrazení měřených veličin (jen 14 mm displej)
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Jas displeje
nastavitelný v menu
Zobrazované hodnoty
Kan A
Hodnota z kanálu A
Fil. A
Hodnota z kanálu A po úpravě digitálním filtrem
Mat. Fn.
Hodnota matematické funkce
Nastavení
Ovládání
Přístroj se ovládá a nastavuje pěti tlačítky umístěnými na předním panelu
Vybrané funkce lze ovládat i přes externí vstupy
Menu
LIGHT
Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI
Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER
Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
Volitelné funkce
Tlačítkům "Left", "Up", "Down", "Enter" je možné přiřadit další volitelné funkce
ZAKAZ
tlačítko je bez funkce
MENU
Přímý přístup na vybranou položku Menu
RUCNE
Ruční nastavení
START
Start nastaveného cyklu
STOP
Stop nastaveného cyklu
ST.-ST.
Start/Stop nastaveného cyklu
OM Link
Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update firmware přístroje
Program OM Link je určen také pro vizualizaci i archivaci naměřených hodnot z více přístrojů
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, mocnina, sin x
Watch-dog
reset po 400 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód
Hystereze
mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do
interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka
perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
Klidový stav relé
rozepnutý nebo sepnutý - nastavitelný v menu
Výstup
1x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
1x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x bistabilní relé (250 VAC/30 VDC, 3A)
3x relé, 2x spínací + 1x přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
4x relé, 2x spínací + 2x přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
4x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA) + 2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
2x SSR (250 VAC/1 A)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Pomocné napětí
Nastavitelné
5…24 VDC/max. 1,2 W
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
Spotřeba
< 9,4 W/9,2 VA
Jištění
Napájení je jištěno pojistko uvnitř přístroje
Mechanické vlastnosti
Materiál
Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměr
96 x 48 x 120 mm (š x v x h)
Otvor do panelu
90,5 x 45 mm (š x v)
Provozní podmínky
Připojení
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje
670 V (ZI), 300 V (Di)*
vstup, výstup, PN
300 V (ZI), 150 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1
Seismická způsobilost
ČSN IEC 980: 1993, čl.6
Validace SW
Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226, skupina B, C
Vstup
AV
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem,
typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Rozsah
0…2 V
0…5 V
0…10 V
±10 V
0…5 mA
kompenzace < 1 000 Ohm/24 V
0…20 mA
kompenzace < 1 000 Ohm/24 V
4…20 mA
kompenzace < 1 000 Ohm/24 V
Nelinearita
0,1 % z rozsahu
TK
15 ppm/°C
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Funkce
přístroj generuje signál v nastaveném rozsahu a kmitočtu,
navíc lze nastavit min. a max. dobu změny signálu i počet generovaných impulsů
RUCNE
ruční zadání výstupní hodnoty
SINUS
sinusový výstupní signál
PILA
pilový výstupní signál
TROJUH. :. trojúhelníkový výstupní signál
OBDEL.
obdélníkový výstupní signál
NAHOD.
náhodně generovaný signál
Externí vstupy
Počet
3 vstupy, na kontakt
Funkce
OFF
Bez funkce
HOLD
Zastavení měření (volitelně: Displej - Analogový výstup - Limity)
BLOK.K.
Blokování tlačítek na předním panelu
B.HESL.
Blokování přístupu no menu LIGHT/PROFI
NUL. M.M.
Nulování Min/Max. hodnoty
K1 NAH.
Hrubý krok - Nahoru
K1 DOL.
Hrubý krok - Dolu
K2 NAH.
Jemný krok - Nahoru
K2 DOL.
Jemný krok - Dolu
MIN. H.
Minimum rozsahu
MAX. H.
Maximum rozsahu
ZVYSUJ
Zvyšuje výstup každých 10 ms o "Krok"
SNIZUJ
Snižuje výstup každých 10 ms o "Krok"
START
Start nastaveného cyklu
STOP
Stop nastaveného cyklu
ST.-ST.
Start/Stop nastaveného cyklu
Vysvětlivky

*ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

Obrázky
Připojení
Rozměry a instalace
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OM 602AV-?????
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Komparátory
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
1x relé (spínací)
1
2x relé (spínací)
2
2x relé (spínací) + 1x relé (přepínací)
3
2x relé (spínací) + 2x relé (přepínací)
4
2x otevřený kolektor
5
4x otevřený kolektor
6
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
7
2x relé (přepínací)
8
2x SSR
9
2x bistabilní relé
A
1x relé (přepínací)
B
Datový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
žádný
0
RS 232
1
RS 485
2
Pomocné napětí
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Barva displeje
Nezáleží
?
Nezáleží
?
červená
1
zelená
2
červená/zelená 20mm
3
Vybraná kombinace je neplatná
Alternativy skladem
OM 602AV-00001Skladem 5 - 10 ks
OM 602AV-10001Skladem 5 - 10 ks

Firmware

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OM 602AV 78-502
HEX
2017 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Software

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
GSD OM-Profibus
ZIP
2020 xxStáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

CAD

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OM Krabicka
DWG
2014 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • USB OM PŘÍSTROJE

Malý kompaktní převodník OM LINK USB s kabelem Vám zajistí bezpečné a pohodlné galvanicky oddělené připojení počítače a přístrojů ORBIT MERRET.

OM Link - Basic

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.