OM 502DC

OM 502DC

5 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR

Typ OM 502DC je precizní 5 místný panelový programovatelný V-A metr.
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s rychlým 24-bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

 • 5 místné programovatelné zobrazení
 • rozsah: ±99,999 mV; ±999,99 mV; ±9,9999 V; ±99,999 V; ±300,00 V
  ±999,99 µA; ±9,9999 mA; ±99,999 mA; ±999,99 mA; ±5,0000 A
 • přesnost 0,02 %, rychlost 100 měření/S
 • digitální filtry, tára, linearizace, matematické funkce
 • velikost DIN 96 x 48 mm
 • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

 • komparátory

 • datový výstup

 • analogový výstup

 • záznam naměřených hodnot

 

Zobrazení
Rozsah displeje
-99999…999999, jednobarevné 14segmentové LED
Výška displeje
14 mm
Barva displeje
červená, zelená
Signalizační LED
1, 2, 3, 4
Limity L1, L2, L3, L4 (červené)
T
Tára (zelená)
M
Min./Max. hodnota (zelená)
Popis
poslední dva znaky displeje lze použít pro zobrazení měřených veličin (jen 14 mm displej)
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Jas displeje
nastavitelný v menu
Zobrazované hodnoty
Kan A
Hodnota z kanálu A
Fil. A
Hodnota z kanálu A po úpravě digitálním filtrem
Mat. Fn.
Hodnota matematické funkce
Max.
Maximální hodnota
Min.
Minimální hodnota
Vstup
DC
Rozsah
±999,99 µA
< 300 mV
Vstup I
±9,9999 mA
< 300 mV
Vstup I
±99,999 mA
< 300 mV
Vstup I
±999,99 mA
< 50 mV
Vstup I
±5,0000 A
< 10 mV
Vstup I
±99,999 mV
1,8 MOhm
Vstup U
±999,99 mV
1,8 MOhm
Vstup U
±9,9999 V
1,8 MOhm
Vstup U
±99,999 V
1,8 MOhm
Vstup U
±300,00 V
1,8 MOhm
Vstup U
Nastavení
Ovládání
Přístroj se ovládá a nastavuje pěti tlačítky umístěnými na předním panelu
Vybrané funkce lze ovládat i přes externí vstupy
Menu
LIGHT
Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI
Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER
Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
Volitelné funkce
Tlačítkům "Left", "Up", "Down", "Enter" je možné přiřadit další volitelné funkce
ZAKAZ
tlačítko je bez funkce
NUL. M.M.
Nulování Min/Max hodnoty
NUL. TA.
Nulování Táry
MENU
Přímý přístup na vybranou položku Menu
DOC. H.
Dočasné zobrazení vybraných hodnot
TARA
Aktivace funkce Tára
ULOZ
Start záznamu naměřených dat do paměti přístroje
NUL. PA.
Nulování paměti naměřených dat
OM Link
Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update firmware přístroje
Program OM Link je určen také pro vizualizaci i archivaci naměřených hodnot z více přístrojů
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,02 % z rozsahu + 1 digit
±0,05 % z rozsahu + 1 digit (DC - 1 A)
±0,1 % z rozsahu + 1 digit (DC - 5 A)
Rychlost měření
1…100 měření/s
Přetížitelnost
2x; 10x (t < 30 ms) - ne pro > 300 V a 5 A
Linearizace
lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
Digitální filtry
aritmetický průměr
z 2…100 měření
plovoucí průměr
z 2…30 měření
exponenciální průměr
z 2…100 měření
zaokrouhlení
nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Funkce
Min/max hodnota
registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára
určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Pevná tára
pevně přednastavená tára
Špičková hodnota
na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, mocnina, sin x
Záznam hodnot
Záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC
perioda - 1 s…1 den, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů, 15 ppm/°C
FAST
40 záznamů/s, hodnota displeje, < 8k údajů
Nelze v kombinaci s datovým výstupem MODBUS
Watch-dog
reset po 400 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód
Hystereze
mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do
interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka
perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
Klidový stav relé
rozepnutý nebo sepnutý - nastavitelný v menu
Výstup
1x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
1x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x bistabilní relé (250 VAC/30 VDC, 3A)
3x relé, 2x spínací + 1x přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
4x relé, 2x spínací + 2x přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
4x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA) + 2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
2x SSR (250 VAC/1 A)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Analogové výstupy
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita
±0,1 % z rozsahu
TK
15 ppm/°C
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy
0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Kompenzace
600 Ohm/12 V, 1 000 Ohm/24 V
Chybové stavy
na rozsahu 4...20 mA
indikace chybového hlášení (<3,0 mA)
detekce přerušení proudové smyčky
Pomocné napětí
Nastavitelné
5…24 VDC/max. 1,2 W
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
Spotřeba
< 8,0 W/7,8 VA
Jištění
Napájení je jištěno pojistko uvnitř přístroje
Mechanické vlastnosti
Materiál
Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměr
96 x 48 x 120 mm (š x v x h)
Otvor do panelu
90,5 x 45 mm (š x v)
Provozní podmínky
Připojení
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Doba ustálení
do 15 minut po zapnutí
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje
670 V (ZI), 300 V (Di)*
vstup, výstup, PN
300 V (ZI), 150 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1
Vysvětlivky

*ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

Obrázky
Rozměry a instalace
Připojení
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OM 502DC-????????
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Měřicí rozsah
Nezáleží
?
Nezáleží
?
±99,999 mV
A
±999,99 mV
B
±9,9999 V
C
±99,999 V
D
±300,00 V
E
±999,99 µA
K
±9,9999 mA
L
±99,999 mA
M
±999,99 mA
N
±5,0000 A
P
na přání
Z
Komparátory
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
1x relé (spínací)
1
2x relé (spínací)
2
2x relé (spínací) + 1x relé (přepínací)
3
2x relé (spínací) + 2x relé (přepínací)
4
2x otevřený kolektor
5
4x otevřený kolektor
6
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
7
2x relé (přepínací)
8
2x SSR
9
2x bistabilní relé
A
1x relé (přepínací)
B
Datový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
žádný
0
RS 232
1
RS 485
2
MODBUS
3
PROFIBUS
4
Analogový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano (500 Ohm/12 V)
1
ano (1 kOhm/24 V)
2
Pomocné napětí
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Záznam naměřených hodnot
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RTC
1
FAST
2
Barva displeje
Nezáleží
?
Nezáleží
?
červená
1
zelená
2
červená/zelená (20mm)
3
Vybraná kombinace je neplatná
Pro vybranou kombinaci nejsou k dispozici žádné přístroje skladem.

Návody

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
Návod OM502
Operating instructions OM502
PDF
2010.1.6
Stáhnout
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
PDF
2006.1
Stáhnout
Operating instructions OM502
Návod OM502
PDF
2006.1.2
Stáhnout
Operating instructions OM502
Návod OM502
PDF
2019.4
Stáhnout
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
Návod OM502
Operating instructions OM502
PDF
2013.3.2
Stáhnout
Návod OM502
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
PDF
2013.3.1
Stáhnout
Návod OM502
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
PDF
2007.1.5
Stáhnout
Operating instructions OM502
Návod OM502
Operating instructions OM502
PDF
2007.1.2a
Stáhnout
Návod OM502
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
PDF
2007.1.4
Stáhnout
Návod OM502
PDF
2007.1.3 csStáhnout
Návod OM502
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
PDF
2007.1.2b
Stáhnout
Operating instructions OM502
Operating instructions OM502
Návod OM502
PDF
2011.3
Stáhnout
Operating instructions OM502
PDF
2007.1.2 deStáhnout
Operating instructions OMProfibus
Návod OMProfibus
PDF
2014.2.1
Stáhnout
Návod OMProfibus
PDF
2007.1.0 csStáhnout
Operating instructions OMProfibus
Návod OMProfibus
PDF
2010.1.2
Stáhnout
Operating instructions OMProfibus
PDF
2010.1.1 enStáhnout
Návod OMProfi
Operating instructions OMProfi
PDF
2020.3
Stáhnout
Návod OMProfibus
PDF
2014.2.0 csStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Firmware

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OM 502DC 78-500
HEX
2015 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Software

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
GSD OM-Profibus
ZIP
2020 xxStáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

CAD

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OM Krabicka
DWG
2014 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • USB OM PŘÍSTROJE

Malý kompaktní převodník OM LINK USB s kabelem Vám zajistí bezpečné a pohodlné galvanicky oddělené připojení počítače a přístrojů ORBIT MERRET.

OM Link - Basic

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.