OM 402UNI

OM 402UNI

4MÍSTNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ

Modelová řada OM 402 jsou 4místné panelové programovatelné přístroje navržené pro maximální účelovost a pohodlí uživatele při zachování jeho příznivé ceny. Typ OM 402UNI je multifunkční přístroj s možností konfigurace pro 8 různých variant vstupu, snadno nastavitelných v menu přístroje. Doplněním vstupních modulů lze měřit větší rozsahy DC napětí a proudu nebo rozšířit počet vstupů až na čtyři (platí pro PM).
Základem přístroje je jednočipový mikrokontroler s vícekanálovým 24 bitovým sigma-delta převodníkem, který přístroji zaručuje vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

  • 4 místné programovatelné zobrazení
  • multifunkční vstup UNI (DC, PM, RTD, T/C, DU)
  • digitální filtry, tára, linearizace, pomocné napětí
  • velikost DIN 96 x 48 mm
  • napájení 10…30 V AC/DC nebo 80…250 V AC/DC

Rozšíření

  • komparátory

  • datový výstup

  • analogový výstup

  • záznam naměřených hodnot

  • tříbarevný displej - 20 mm

Zobrazení
Rozsah displeje
-99999…999999, jednobarevné 14segmentové LED
-999…9999, 3barevné 7segmentové LED
Výška displeje
14 mm, 20 mm
Barva displeje
červená, zelená, červená/zelená/oranžová
Signalizační LED
1, 2, 3, 4
Limity L1, L2, L3, L4 (červené)
T
Tára (zelená)
M
Min./Max. hodnota (zelená)
A, B, C, D
Kanály A, B, C, D (oranžová)
Popis
poslední dva znaky displeje lze použít pro zobrazení měřených veličin (jen 14 mm displej)
Desetinná tečka
nastavitelná v menu - pevná nebo plovoucí
Jas displeje
nastavitelný v menu
Zobrazované hodnoty
Kan A
Hodnota z kanálu A
Fil. A
Hodnota z kanálu A po úpravě digitálním filtrem
Mat. Fn.
Hodnota matematické funkce
Max.
Maximální hodnota
Min.
Minimální hodnota
Vstup
DC
Rozsah
volitelný v menu
±60 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±150 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±300 mV
> 100 MOhm
Vstup U
±1200 mV
> 100 MOhm
Vstup U
PM
Rozsah
volitelný v menu
0…20 mA
< 400 mV
Vstup I
4…20 mA
< 400 mV
Vstup I
±2 V
1 MOhm
Vstup U
±5 V
1 MOhm
Vstup U
±10 V
1 MOhm
Vstup U
±40 V
1 MOhm
Vstup U
OHM
Rozsah
0…100 Ohm
0…1 kOhm
0…10 kOhm
0…100 kOhm
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
RTD
Typ
EU > 100/500/1 000 Ohm s 3 850 ppm/°C
-50°…450°C
RU > 50 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…1 100°C
RU > 100 Ohm s 3 910 ppm/°C
-200°…450°C
US > 100 Ohm s 3 920 ppm/°C
-50°…450°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Ni
Typ
Ni 1 000/10 000 s 5 000 ppm/°C
-50°…250°C
Ni 1 000/10 000 s 6 180 ppm/°C
-50°…250°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
Cu
Typ
Cu 50/100 s 4 260 ppm/°C
-50°…200°C
Cu 50/100 s 4 280 ppm/°C
-200°…200°C
Připojení
2, 3 nebo 4drátové
T/C
Typ
J (Fe-CuNi)
-200°…900°C
K (NiCr-Ni)
-200°…1 300°C
T (Cu-CuNi)
-200°…400°C
E (NiCr-CuNi)
-200°…690°C
B (PtRh30-PtRh6)
300°…1 820°C
S (PtRh10-Pt)
-50°…1 760°C
R (Pt13Rh-Pt)
-50°…1 740°C
N (Omegalloy)
-200°…1 300°C
L (Fe-CuNi)
-200°…900°C
DU
Napájení potenciometru
2 VDC/6 mA, odpor potenciometru > 500 Ohm
Rozšíření "A" DC
Rozsah
volitelný v menu
±0,1 A
<300 mV
Vstup I
±0,25 A
<300 mV
Vstup I
±0,5 A
<300 mV
Vstup I
±1 A
<30 mV
Vstup I
±5 A
<160 mV
Vstup I
±100 V
20 MOhm
Vstup U
±250 V
20 MOhm
Vstup U
±500 V
20 MOhm
Vstup U
Rozšíření "B" 3x PM
Rozsah
volitelný v menu
0…20 mA
<400 mV
Vstup 2, 3, 4 - I
4…20 mA
<400 mV
Vstup 2, 3, 4 - I
±2 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
±5 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
±10 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
±40 V
1 MOhm
Vstup 2, 3, 4 - U
Externí vstupy
Počet
3 vstupy, na kontakt
Funkce
OFF
Bez funkce
HOLD
Zastavení měření (volitelně: Displej - Analogový výstup - Limity)
BLOK.K.
Blokování tlačítek na předním panelu
B.HESL.
Blokování přístupu no menu LIGHT/PROFI
TARA
Aktivace Táry
NUL. TA.
Nulování Táry
NUL. M.M.
Nulování Min/Max. hodnoty
ULOZ
Aktivace záznamu dat (rozšíření RTC/FAST)
NUL. PA.
Nulování paměti (rozšíření RTC/FAST)
KAN. A
Zobrazení hodnoty "Kanál A"
FIL. A
Zobrazení hodnoty "Kanál A" po zpracování digitálním filtrem
MAT. FN.
Zobrazení hodnoty "Matematická funkce"
PREP.
Přepínání kanálů (rozšíření "B")
Nastavení
Ovládání
Přístroj se ovládá a nastavuje pěti tlačítky umístěnými na předním panelu
Vybrané funkce lze ovládat i přes externí vstupy
Menu
LIGHT
Obsahuje jen položky potřebné pro základní nastavení přístroje s přístupem přes heslo
PROFI
Plné nastavení přístroje s přístupem přes heslo
USER
Uživatelské menu libovolných položek vybraných z LIGHT/PROFI s přístupem bez hesla
Volitelné funkce
Tlačítkům "Left", "Up", "Down", "Enter" je možné přiřadit další volitelné funkce
ZAKAZ
tlačítko je bez funkce
NUL. M.M.
Nulování Min/Max hodnoty
NUL. TA.
Nulování Táry
MENU
Přímý přístup na vybranou položku Menu
DOC. H.
Dočasné zobrazení vybraných hodnot
TARA
Aktivace funkce Tára
ULOZ
Start záznamu naměřených dat do paměti přístroje
NUL. PA.
Nulování paměti naměřených dat
OM Link
Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update firmware přístroje
Program OM Link je určen také pro vizualizaci i archivaci naměřených hodnot z více přístrojů
Přesnost a funkce přístroje
TK
50 ppm/°C
Přesnost
±0,1 % z rozsahu + 1 digit
±0,15 % z rozsahu + 1 digit (RTD, T/C)
(pro zobrazení 9999 a 5 měř./s)
Přesnost měření st. konce
±1,5°C
Rychlost měření
0,1…40 měření/s
Přetížitelnost
2x; 10x (t < 30 ms) - ne pro > 200 V a 5 A
Rozlišení (RTD, T/C)
1°C, 0,1°C, 0,01°C
Kompenzace vedení (RTD, OHM)
< 30 Ohm
Kompenzace st. konce
nastavitelná -20°…99°C, automatická
Linearizace
lineární interpolací v 50 bodech (pouze přes OM Link)
Digitální filtry
aritmetický průměr
z 2…100 měření
plovoucí průměr
z 2…30 měření
exponenciální průměr
z 2…100 měření
zaokrouhlení
nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Funkce
Min/max hodnota
registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Tára
určená k vynulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Pevná tára
pevně přednastavená tára
Špičková hodnota
na displeji se zobrazuje pouze max. nebo min. hodnota
Matematické funkce
polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, odmocnina, mocnina
Matematické operace mezi vstupy
součet a podíl
Záznam hodnot
Záznam naměřených dat do paměti přístroje
RTC
perioda - 1 s…1 den, čas-datum-hodnota displeje, < 266k údajů, 15 ppm/°C
FAST
40 záznamů/s, hodnota displeje, < 8k údajů
Nelze v kombinaci s datovým výstupem MODBUS
Watch-dog
reset po 400 ms
Kalibrace
při 25°C a 40 % r.v.
Komparátory
Typ
Digitální, nastavitelný v menu, sepnutí kontaktu < 30 ms
Mód
Hystereze
mez sepnutí, pásmo hystereze „Mez ±1/2 Hys.“ a čas (0…99,9 s) určující zpoždění sepnutí
Od-Do
interval sepnutí a vypnutí výstupu
Dávka
perioda, její násobky a čas (0…99,9 s) po který je výstup aktivní
Klidový stav relé
rozepnutý nebo sepnutý - nastavitelný v menu
Výstup
1x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
1x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x relé, spínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x bistabilní relé (250 VAC/30 VDC, 3A)
3x relé, 2x spínací + 1x přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
4x relé, 2x spínací + 2x přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3A)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
4x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
2x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA) + 2x relé, přepínací kontakt (250 VAC/30 VDC, 3 A)
2x SSR (250 VAC/1 A)
Datové výstupy
Protokol
ASCII, MESSBUS, MODBUS - RTU, PROFIBUS DP
Format dat
8 bitů + bez parity + 1 stop bit (ASCII)
7 bitů + sudá parity + 1 stop bit (Messbus)
Rychlost
600…230 400 Baud
0,0096…12 MBaud (PROFIBUS)
RS 232
izolovaná
RS 485
izolovaná, adresace max. 31 přístrojů
Analogové výstupy
Typ
izolovaný, programovatelný s 16bitovým D/A převodníkem, typ a rozsah výstupu je volitelný v menu
Nelinearita
±0,1 % z rozsahu
TK
15 ppm/°C
Rychlost
odezva na změnu hodnoty < 1 ms
Rozsahy
0…2 V, 0…5 V, 0…10 V, ±10 V, 0…5 mA, 0…20 mA, 4…20 mA
Kompenzace
600 Ohm/12 V, 1 000 Ohm/24 V
Chybové stavy
na rozsahu 4...20 mA
indikace chybového hlášení (<3,0 mA)
detekce přerušení proudové smyčky
Pomocné napětí
Nastavitelné
5…24 VDC/max. 1,2 W
Napájení
Napájení
10…30 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
80…250 V AC/DC, ±10 %, PF > 0,4, I < 40 A/1 ms, izolované
Spotřeba
< 9,4 W/9,2 VA
Jištění
Napájení je jištěno pojistko uvnitř přístroje
Mechanické vlastnosti
Materiál
Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-I
Rozměr
96 x 48 x 120 mm (š x v x h)
Otvor do panelu
90,5 x 45 mm (š x v)
Provozní podmínky
Připojení
konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5/2,5 mm2
Pracovní teplota
-20°…60°C
Skladovací teplota
-20°…80°C
Krytí
IP64 (pouze čelní panel)
El. bezpečnost
ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem
4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem
4 kVAC po 1 min. mezi vstupen a releovým výstupem
2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost
pro stupeň znešičtění II, kategorie měření III.
napájení přístroje
670 V (ZI), 300 V (Di)*
vstup, výstup, PN
300 V (ZI), 150 V (Di)*
EMC
ČSN EN 61326-1
Seismická způsobilost
ČSN IEC 980: 1993, čl.6
Validace SW
Klasifikace ČSN IEC 62138, 61226, skupina B, C
Vysvětlivky

*ZI - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

Obrázky
Připojení
Rozměry a instalace
Pro sestavení objednávky nejprve zvolte požadované hodnoty přístroje.
OM 402UNI-????????-??
Napájení
Nezáleží
?
Nezáleží
?
10...30 V AC/DC
0
80...250 V AC/DC
1
Rozšíření
Nezáleží
?
Nezáleží
?
standard
0
0...0,1/0,25/0,5/2/5A, ±100/250/500 V
A
3x Monitor procesů
B
na přání
Z
Komparátory
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
1x relé (spínací)
1
2x relé (spínací)
2
2x relé (spínací) + 1x relé (přepínací)
3
2x relé (spínací) + 2x relé (přepínací)
4
2x otevřený kolektor
5
4x otevřený kolektor
6
2x otevřený kolektor + 2x relé (přepínací)
7
2x relé (přepínací)
8
2x SSR
9
2x bistabilní relé
A
1x relé (přepínací)
B
Analogový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano (500 Ohm/12 V)
1
ano (1 kOhm/24 V)
2
Datový výstup
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RS 232
1
RS 485
2
MODBUS RTU
3
PROFIBUS
4
Pomocné napětí
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
ano
1
Záznam dat
Nezáleží
?
Nezáleží
?
ne
0
RTC + data
1
Rychlá data
2
Barva displeje
Nezáleží
?
Nezáleží
?
červená (14 mm)
1
zelená (14 mm)
2
červená/zelená (20 mm)
3
Specifikace
Nezáleží
??
Nezáleží
??
Standardní
00
Elektrizace železnic - rozsah 0...100mA
13
Megatron - na stisk ENTER pošle na RS stav - tisk
14
Spec. s výběrem minima - UVB TECHNIK s.r.o(78-Jxx)
15
Pro Clasics - exponenciální funkce a mocnina
16
Speciál Kornfeil - SW stand. pouze přednastavení
17
Spec. pro AE Sensors cosinus
18
Vybraná kombinace je neplatná
Alternativy skladem
OM 402UNI-00200101-02Skladem < 5 ks
OM 402UNI-00410101-00Skladem < 5 ks
OM 402UNI-00422111-00Skladem < 5 ks
OM 402UNI-00B00101-00Skladem 5 - 10 ks
OM 402UNI-0B200101-00Skladem < 5 ks
OM 402UNI-10000101-00Skladem < 5 ks
OM 402UNI-10210101-00Skladem < 5 ks
OM 402UNI-1A312111-00Skladem < 5 ks
OM 402UNI-1B812111-00Skladem < 5 ks

Návody

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
Návod OMProfi
Operating instructions OMProfi
PDF
2020.3
Stáhnout
Návod OMProfibus
PDF
2014.2.0 csStáhnout
Návod OMProfibus
Operating instructions OMProfibus
PDF
2014.2.1
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Návod OM402UNI
PDF
2018.4.0
Stáhnout
Operating instructions OMProfibus
PDF
2010.1.1 enStáhnout
Návod OMProfibus
PDF
2007.1.0 csStáhnout
Návod OMProfibus
Operating instructions OMProfibus
PDF
2010.1.2
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI_B
Operating instructions OM402UNI_B
Návod OM402UNI_20
PDF
2013.3.0
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Návod OM402UNI
PDF
2013.3.2
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Návod OM402UNI
PDF
2013.3.3
Stáhnout
Návod OM402UNI_B_20
PDF
2007.1.0 csStáhnout
Návod OM402UNI_B_20
PDF
2008.1.3 csStáhnout
Operating instructions OM402UNI_B_20
Návod OM402UNI_B_20
PDF
2007.1.2
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI
Návod OM402UNI
PDF
2011.3.1
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI
PDF
2011.3.0 frStáhnout
Návod OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
PDF
2010.2.5
Stáhnout
Návod OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
PDF
2010.2.6
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI
PDF
2009.2.4 enStáhnout
Návod OM402UNI_20
Operating instructions OM402UNI_20
PDF
2009.1.1
Stáhnout
Návod OM402UNI_B
PDF
2008.1.3 csStáhnout
Návod OM402UNI
PDF
2008.2.4 csStáhnout
Operating instructions OM402UNI_B
PDF
2008.1.2 ruStáhnout
Operating instructions OM402UNI
Návod OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
PDF
2007.2.3a
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI_B
Návod OM402UNI_B
PDF
2007.1.2
Stáhnout
Návod OM402UNI_20
PDF
2007.1.0 csStáhnout
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Návod OM402UNI
PDF
2006.2.3
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI
Návod OM402UNI
PDF
2006.2.2
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI
Návod OM402UNI
PDF
2006.2.1
Stáhnout
Návod OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
PDF
2006.2.0
Stáhnout
Návod OM402UNI
PDF
2006.1.0 csStáhnout
Návod OM402UNI
Operating instructions OM402UNI_B
PDF
2006.1.1
Stáhnout
Návod OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
PDF
2006.1.2
Stáhnout
Návod OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
PDF
2006.1.4
Stáhnout
Operating instructions OM402UNI
Operating instructions OM402UNI
PDF
2006.1.3
Stáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Firmware

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OM 402UNI 78-607
HEX
2018 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

Software

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
GSD OM-Profibus
ZIP
2020 xxStáhnout
GSDML OM-Profinet
ZIP
2020.2.33 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

CAD

Název souboruTyp souboruVerzeJazykStáhnout
OM box
DWG
2014 xxStáhnout
Zobrazit starší ↓Skrýt ↑

IZOLOVANÝ PŘEVODNÍK • USB OM PŘÍSTROJE

Malý kompaktní převodník OM LINK USB s kabelem Vám zajistí bezpečné a pohodlné galvanicky oddělené připojení počítače a přístrojů ORBIT MERRET.

OM Link - Basic

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování (pro 1 přístroj je zdarma) nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485.

OM Link

Program OM Link je určený pro snadné nastavování, ovládání, upgrade firmware přístrojů i převodníků a visualizaci měřícího procesu.

U přístrojů ORBIT MERRET je rozhraní OM Link ve standardní výbavě. K připojení do PC přes USB je nutný kabel OML. Některé typy přístrojů mají micro USB konektor. Program lze použít k nastavování nebo sběr dat v on-line připojení přes linku RS 485, bez omezení počtu připojených přístrojů.