Odborné články

Měření okrajových hodnot proudu a napětí III
Rotační voltmetr (generating voltmeter) Samostatnou skupinu elektrostatických voltmetrů tvoří rotační voltmetry. Jejich činnost není na rozdíl od voltmetrů popsaných v...
Měření okrajových hodnot proudu a napětí II
Principy K měření elektrických veličin je u většiny přístrojů využito některého z dobře popsaných fyzikálních jevů – nejčastěji je to využití elektromagnetismu. Vzhledem ke...
Veličiny a jejich druhy, měření
Jaká máme veličiny a co vše můžeme měřit? Na první pohled by se mohlo zdát, že pojem veličiny je jasný, že veličinou je vlastně všechno, co lze změřit. Věc ale není tak...
Měření okrajových hodnot proudu a napětí
Měření napětí a proudu se jeví jako celkem snadná záležitost. Stačí vzít správný přístroj, připojit a lze měřit. U velmi malých napětí a proudů to ale problém je. Na opačné...
Měření elektrických veličin II
Měření elektrických veličin a jevů je stále se rozvíjející kategorie. Začátek měl základy v analogových přístrojích, dnešek je především digitální. Měření elektrických veličin...
Měření elektrických veličin
Měření elektrických veličin a jevů je stále se rozvíjející kategorie. Začátek měl základy v analogových přístrojích, dnešek je především digitální. Měření elektrických veličin...
Historie objevování elektřiny
Elektřina, tedy její poznávání a využití, se na první pohled může jevit jako záležitost historicky velmi mladá. Elektřinou se ale zabývali už ve starém Řecku. A ve starém...
Měření tlaku II
Tlak a jeho měření stojí trochu stranou od jiných základních veličin. Zkoumání a měření tlaku – a jeho absence – byly započaty poměrně nedávno. Tento díl se zaměří na přístroje...
Měření tlaku
Tlak a jeho měření stojí trochu stranou jiných základních veličin. Zkoumání a měření tlaku – a jeho absence – byly započaty poměrně nedávno. V této části mohou čtenáři...
Měření délky a vzdálenosti V
Největšími vzdálenostmi jsou ty kosmické. Pro určování – či spíše odhadování – těch největších vzdáleností se používají poměrně složité metody, založené především na...
Měření délky a vzdálenosti IV
Vzdálenost – dálka – se měří pomocí různých metod a různých přístrojů. Nejmenší vzdálenost, kterou v současnosti člověk dokáže zkoumat, je zřejmě 10–19 m, a to v urychlovači...
Měření délky a vzdálenosti III
Měření délek patrně představuje jeden z nejkošatějších oborů v oblasti měření. Tento díl se naposledy zastaví ve strojírenství a stavebnictví a seznámí s některými nástroji a...
Měření délky a vzdálenosti II
Délka – ve strojírenství rozměr – je jedna ze základních měřených veličin. Od dávnověku až do současné doby bylo vynalezeno a používá se velké množství měřicích přístrojů a...
Měření délky a vzdálenosti
Délka je jedna z prvních veličin, která byla měřena. V současnosti má velké rozpětí hodnot, které nabývá. Na jednom konci spektra měření lze měřit velikosti základních částic a...
Měření kolem nás III
V minulém článku jste se dozvěděli o  interalovém měření času a mechanických i elektronických hodinách. Dnes Vám přínáší pokračování článku a dozvíte se něco o atomových...
Měření kolem nás II
1. Intervalové měření času Čas se před vynálezem kyvadlového a hodinového strojku měřil dělením kontinuálních  a ...
Měření času
Co je vlastně čas? Měření času má v historii měření zvláštní místo. Jde o protenzivní veličinu (neustále spojitě plynoucí a nereprodukovatelnou) a z pohledu historického...
Měření kolem nás
Principy a metody měření Měření veličin bylo, je a bude jednou z velmi častých a základních činností v životě člověka, neboť každý jednou něco měřil. Často si ani...
Metody měření
Absolutní metoda Zjišťuje prostou hodnotu měřené veličiny v příslušných jednotkách, aniž je třeba znát její hodnotu v některém zvláštním případě (např. pro některou látku...
Jednotky SI, základ měření
Co je soustava SI a jaké jsou její základní veličiny? Základní veličiny se měří velmi často a podobně jako kdysi v historii. Používá se propracovaný systém navzájem...
Soustavy jednotek
Čím a jak se měřilo? Jaké byly měrné soustavy? Základní veličiny se měří velmi často a podobně jako kdysi v historii. S rozmachem fyziky jsou na jednotky a jejich...
Počátky měření
Jaké byly počátky měření a co vše se měřílo? Každodenní život a činnosti, jako výroba oděvů, lov, obdělávání půdy a obchod, vytvářely potřebu vztahovat tyto činnosti a...