Odborné články

Vytrvalý a spolehlivý: NOVOTURN
Ultrakompaktní víceotáčkový bezkontaktní senzor RSM-2800 od firmy NOVOTECHNIK Aplikace •    Mobilní stroje  •    Pohony •...
Můstky - III
Poslední část věnovaná můstkovým obvodům. Maxwellův můstek Maxwellův indukční můstek se používá k výpočtu vlastní indukčnosti. V tomto můstku jsou ramena bc a cd čistě...
Můstky - II
Můstků je velké množství a je možné, že právě v tuto chvíli vzniká další. Stále však platí, že můstky slouží pro usnadnění nebo pro umožnění měření některých elektrických...
Můstky - I
Při měření stále řešíme podobné problémy: to, co měříme, bývá často moc velké nebo moc malé a my si musíme nějak pomoci, abychom dosáhli možnosti měřit. Jednou z cest je měření...
Osciloskopy - III
Přes různorodost osciloskopů existuje určitá sada parametrů, která osciloskop charakterizuje. Na úspěšném měření se podílí také sondy, přivádějící signál do osciloskopu. A jaké...
Osciloskopy II
Spolu se zvyšující se komplikovaností a automatizací různých řídicích systémů se zvyšují i nároky na měřicí techniku, kam patří také osciloskopy. Propojení výpočetní techniky (...
Osciloskopy I
Měřicí přístroje mají ve velké většině jeden velký problém: měří veličinu, většinou jen jednu. Výstupem je pak číselná hodnota. Ale jak změřit rychlé a dynamické děje? Jak...
Digitální měřící přístroje - III
Z názvu těchto přístrojů by se mohlo zdát, že digitální měřicí přístroje jsou plně digitální. Opak je pravdou – snímače jsou analogové a k digitalizaci dochází až v analogově...
Digitální měřící přístroje - II
Z názvu těchto přístrojů by se mohlo zdát, že digitální měřicí přístroje jsou plně digitální. Opak je pravda – snímače jsou analogové a k digitalizaci dochází až v analogově...
Digitální měřící přístroje - I
Měření elektrických veličin a jevů je stále se rozvíjející kategorie. Začátek měl základy v analogových přístrojích, dnešek je především digitální. Základem měření jsou snímače...
Měření okrajových hodnot proudu a napětí III
Rotační voltmetr (generating voltmeter) Samostatnou skupinu elektrostatických voltmetrů tvoří rotační voltmetry. Jejich činnost není na rozdíl od voltmetrů popsaných v...
Měření okrajových hodnot proudu a napětí II
Principy K měření elektrických veličin je u většiny přístrojů využito některého z dobře popsaných fyzikálních jevů – nejčastěji je to využití elektromagnetismu. Vzhledem ke...
Veličiny a jejich druhy, měření
Jaká máme veličiny a co vše můžeme měřit? Na první pohled by se mohlo zdát, že pojem veličiny je jasný, že veličinou je vlastně všechno, co lze změřit. Věc ale není tak...
Měření okrajových hodnot proudu a napětí
Měření napětí a proudu se jeví jako celkem snadná záležitost. Stačí vzít správný přístroj, připojit a lze měřit. U velmi malých napětí a proudů to ale problém je. Na opačné...
Měření elektrických veličin II
Měření elektrických veličin a jevů je stále se rozvíjející kategorie. Začátek měl základy v analogových přístrojích, dnešek je především digitální. Měření elektrických veličin...
Měření elektrických veličin
Měření elektrických veličin a jevů je stále se rozvíjející kategorie. Začátek měl základy v analogových přístrojích, dnešek je především digitální. Měření elektrických veličin...
Historie objevování elektřiny
Elektřina, tedy její poznávání a využití, se na první pohled může jevit jako záležitost historicky velmi mladá. Elektřinou se ale zabývali už ve starém Řecku. A ve starém...
Měření tlaku II
Tlak a jeho měření stojí trochu stranou od jiných základních veličin. Zkoumání a měření tlaku – a jeho absence – byly započaty poměrně nedávno. Tento díl se zaměří na přístroje...
Měření tlaku
Tlak a jeho měření stojí trochu stranou jiných základních veličin. Zkoumání a měření tlaku – a jeho absence – byly započaty poměrně nedávno. V této části mohou čtenáři...
Měření délky a vzdálenosti V
Největšími vzdálenostmi jsou ty kosmické. Pro určování – či spíše odhadování – těch největších vzdáleností se používají poměrně složité metody, založené především na...
Měření délky a vzdálenosti IV
Vzdálenost – dálka – se měří pomocí různých metod a různých přístrojů. Nejmenší vzdálenost, kterou v současnosti člověk dokáže zkoumat, je zřejmě 10–19 m, a to v urychlovači...
Měření délky a vzdálenosti III
Měření délek patrně představuje jeden z nejkošatějších oborů v oblasti měření. Tento díl se naposledy zastaví ve strojírenství a stavebnictví a seznámí s některými nástroji a...
Měření délky a vzdálenosti II
Délka – ve strojírenství rozměr – je jedna ze základních měřených veličin. Od dávnověku až do současné doby bylo vynalezeno a používá se velké množství měřicích přístrojů a...
Měření délky a vzdálenosti
Délka je jedna z prvních veličin, která byla měřena. V současnosti má velké rozpětí hodnot, které nabývá. Na jednom konci spektra měření lze měřit velikosti základních částic a...

Stránky