Nový ceník

30. 07. 2021

Vážený zákazníku,

za poslední měsíce zažívá průmyslový obor velký nárůst poptávky po surovinách, komponentech i službách. Na druhou stranu je ale dostupnost surovin i součástek výrazně omezená a vytváří se tak tlak na náklady ve všech dodavatelských řetězcích. Naše společnost, tak jako každá jiná, vůči tomu není imunní. 

Od ledna letošního roku máme více jak dvouciferný nárůst nákladů v klíčových částech naší výroby:

• Plastový granulát a podobné suroviny: 12% - 62%
• Elektronické součástky: 12% - 85%
• Náklady na obaly: 9% - 26%
• Náklady na přepravu: 8% - 21%

Výše uvedené navýšení vstupních nákladů již není možné za těchto bezprecedentních okolností dále kompenzovat, a proto jsme nuceni na tuto nastalou situaci reagovat.

S účinností od 1. září 2021 budeme na všechny naše výrobky účtovat ceny navýšené o 7,4% abychom tak alespoň částečně pokryli nárůst našich nákladů. Změny cen budou platné pro všechny objednávky s expedicí po 1. září 2021, včetně již otevřených objednávek.

Žádáme Vás o pochopení této jistě nepříjemné ale nezbytné úpravy cen a budeme se těšit na další vzájemnou spolupráci.

S pozdravem,

Miroslav Hackl
Majitel společnosti