Nová zařízení v našem IoT sortimentu

27. 10. 2021

Nové přístroje OMT 1450  a OMT 1550

Měření kvality vzduchu jednoduše!

Senzor je navržený pro monitorování kvality ovzduší v interiérových prostorech. Jednotlivá zařízení lze spojit do virtuální měřící sítě a zjišťovat informace o rozlehlých místnostech a budovách.

Jeden přístroj zastoupí až sedm různých senzorů. Dokáže změřit teplotu, vlhkost, rosný bod, prašnost s koncentrací prachu o velikosti částeček PM1, PM2,5, PM4, PM10, atmosférický tlak, CO2, CO, osvětlení a jeho složky, nadmořskou výšku a díky inteligentnímu algoritmu i celkovou kvalitu ovzduší.

Hodina, den, týden, měsíc, rok i déle! Sledujte historii měření a analyzujte dopad vašeho jednání na vaše životní prostředí. Osvojte si správné návyky, které zlepší vaše pohodlí.

Veškeré naměřené hodnoty je možné evidovat v cloudové databázi a prohlížet pomocí přehledné webové aplikace. Zde lze následně jednotlivé hodnoty hlídat, analyzovat a porovnávat v čase. Díky tomu budete mít možnost zjistit, jak účinná jsou opatření pro zvýšení kvality prostředí, ve kterém žijete. Do aplikace můžete přidat i několik zařízení najednou a mít tak každou místnost hezky pod dohledem.

S naměřenými hodnotami můžete sledovat prostředí v jakém se běžně nacházíte a přijmout příslušná opatření. Od lepšího větrání, zajištění adekvátní vlhkosti až po nastavení správného osvětlení v danou denní dobu. Zařízení lze přes online aplikaci propojit s OMT1550, které vám zajistí správné spínání regulátorů prostředí, jako světla, zvlhčovače, čističky a další zařízení.

Zařízení OMT1450 lze provozovat čistě lokálně, a to buďto po již stávající LAN síti, samostatně anebo pomocí propojení zařízení do sítě mesh. V takovém případě zařízení neodesílají data přes internet a není k dispozici dlouhodobý záznam hodnot s jejich analýzou. I v případě lokálního provozu lze nastavit pouze základní měřící pravidla a propojit měření se spínáním regulátorů prostředí pomocí OMT1550.
Více infomací nalednete v katalogovém listu níže.