Hlavní modul

Pro řadu PLC OMC 8000 byla zvolena modulová architektura. Jádrem PLC je hlavní modul, ke kterému lze připojovat rozšiřující moduly až do počtu 31. Ty mohou být umístěny v těsné blízkosti nebo vzdáleně. Mezi nejvzdálenějšími moduly tak může být vzdálenost až 40 m. Komunikace mezi moduly je zajištěna linkou CAN. Se vzrůstajícím počtem modulů je však třeba počítat I se vzrůstajícími nároky na komunikaci mezi nimi.